Traduccions jurades de l’anglès al català per a empreses privades, l’Administració pública, la Universitat de Barcelona i particulars.

(per a més informació vegeu trajectòria)