Redacció de documents per a la Universitat de Barcelona i per a l’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra.

(per a més informació vegeu trajectòria)