Correccions ortotipogràfiques i d’estil de llibres en català per a l’editorial McGraw-Hill, Panini; per a les empreses de serveis editorials 2 + 2 edicions, SL, Addenda.

Correccions de textos originals de cursos de la UOC per a l’empresa de serveis lingüístics Eureca Media, per a la Universitat de Barcelona, per a les agències de traducció Intertext i Pharmalexic.

(per a més informació vegeu trajectòria)