PUBLICACIONS. f. pl. 
     
 

2007 - Barrera, Mariona. "La neologia en els mitjans de comunicació. L’Observatori de Neologia (1988-2007)." Presentat en la II Jornada de Terminologia i Serveis Lingüístics: Nous reptes dels professionals en la comunicació especialitzada, a la Universitat de les Illes Balears, el 25 de maig de 2007.

2006 - Bardagil, Bernat; Barrera, Mariona; Borràs, Meritxell; Colell, Marc; Coll, Alba. "Els neologismes manllevats." Presentat en el III Seminari de Neologia, organitzat per l'Observatori de Neologia, a la Universitat Pompeu Fabra, el 6 de juny de 2006.

2002 - Observatori de Neologia. Llengua catalana i Neologia. Barcelona: Editorial Meteora, 2004.

2001 - Barrera, Mariona; Colell, Marc; Freixa, Judit. “Els neologismes formats sobre noms propis.” A: Observatori de Neologia. Lèxic i Neologia. Barcelona: IULA, 2002. Presentat en el II Seminari de Neologia de la UPF, el 18 d’abril del 2001. Presentat en el marc del Congresso Internazionale – La neologia, a la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori de la Universitat de Bologna (Itàlia), el 4 de maig del 2001.

2000 - Elaboració del treball de final de carrera titulat Estudi sobre les interferències lingüístiques en l’obra de Josep Pla. Publicat al web: www.carstensinner.de/castellano/trabajosineditos.html

 
   
     
 
© mariona barrera i aguilera