FORMACIÓ. f. s. 
     
 
Llicenciatura en Traducció i Interpretació, de l’anglès i el francès al català i castellà, per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) (1996-2000).

Certificat K: capacitació per a la correcció de textos orals i escrits en llengua catalana, expedit per la Junta Permanent de Català, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2001).

Traductora i intèrpret jurada de l’anglès al català del Registre professional de traductors i intèrprets jurats de català (2002).

Cursos especialitzats:

- II Jornada de Terminologia i Serveis Lingüístics: Nous Reptes dels Professionals en la Comunicació Especialitzada, ACATERM (2007).

- V Simposi Internacional de Terminologia: Terminología y derecho. Complejidad de la comunicación multilingüe, organitzat per l'IULA, UPF (2005).

- V Escola d'Estiu de Terminologia, organitzada per l'IULA, UPF (2005).

- Conferència internacional de Traducció audiovisual: Media for All, Grup Transmèdia, Universitat Autònoma de Barcelona (juny 2005).

- IX Simposi Iberoamericà de Terminologia: La terminologia al segle XXI: contribució a la cultura de la pau, la diversitat i la sostenibilitat, RITERM (desembre 2004).

- IV Escola d’Estiu de Terminologia de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA), UPF (juliol 2003).

- Curs de Tècniques de traducció i correcció de pàgines i llocs web (60h), organitzat per l’empresa SIC (2003).

- Curs de traducció audiovisual: el doblatge (16h), organitzat per l’empresa SIC (2002).

- Curs de Traducció Especialitzada: Jurídica i Econòmica (40h), organitzat per la Facultat de Traducció e Interpretació de la UPF (2000).

 
   
     
< diccionari  
© mariona barrera i aguilera